Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

ĐIỀU KIỆN CÔNG TY NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM

ĐIỀU KIỆN CÔNG TY NIÊM YẾT GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM

Upcom là một trong ba sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam cùng với HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) và HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Đây là một Sàn chứng khoán phát triển khá mạnh mẽ cùng khối lượng giao dịch tương đối lớn, nên các Doanh nghiệp và Nhà đầu tư khi tham gia, tiến hành các giao dịch tại Sàn này cần hiểu rõ và thực hiện đúng quy định, luật chơi. Vậy Sàn Upcom là gì? Điều kiện công ty niêm yết giao dịch trên sàn Upcom như thế nào? Bài viết dưới đây Công ty Luật A&An sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý:

– Luật chứng khoán năm 2019;

– Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán.

1. Giới thiệu về Sàn giao dịch chứng khoán Upcom

Sàn giao dịch chứng khoán UpCom (Unlisted Public Company Market) được thành lập vào tháng 6 năm 2009. Đây là sàn giao dịch chứng khoán dành cho những công ty đại chúng nhưng chưa được niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trực tiếp quản lý.

Những chứng khoán được niêm yết trên sàn UpCom bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi của những công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phiếu của những công ty bị huỷ niêm yết hoặc không đủ điều kiện niêm yết tại sàn HOSE và HNX.

2. Đối tượng đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

2.1. Đối tượng đăng ký giao dịch

Căn cứ khoản 1, Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng đăng ký giao dịch trên sàn trên sàn Upcom bao gồm:

a) Công ty đại chúng không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;

b) Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc hoặc hủy bỏ niêm yết tự nguyện nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng;

c) Doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Để trở thành công ty đại chúng, công ty cổ phần phải đảm bảo thỏa mãn một trong hai điều kiện theo quy định tại Điều 32, Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau:

– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

– Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, để trở thành đủ điều kiện giao dịch trên sàn Upcom thì phải thỏa mãn là công ty đại chúng và thuộc một trong các đối tượng được đăng ký giao dịch như đã nêu.

2.2. Thời gian thực hiện đăng ký giao dịch

Cũng theo khoản 1, Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện đăng ký giao dịch như sau:

-Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện đăng ký trong 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

-Đối với công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán cùng Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu trong 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực.

-Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp.

3. Điều kiện công ty niêm yết giao dịch trên sàn UpCom

Điều kiện niêm yết trên sàn UpCom theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:

– Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UpCom phải là công ty đại chúng không niêm yết tại sàn HOSE và sàn HNX.

– Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên theo giá trị sổ sách tính đến thời điểm niêm yết.

– Công ty đăng ký giao dịch phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 5 năm liên tiếp tính đến năm cháo bán chứng khoán và không có lỗ luỹ kế.

– Việc chào bán và giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

– Chứng khoán của công ty đăng ký giao dịch phải đăng ký lưu ký tại trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. Cách thức giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

4.1. Hình thức giao dịch

Có 02 hình thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom, đó là:

– Thỏa thuận điện tử: Đại diện bên giao dịch nhập lệnh và điều kiện giao dịch, chọn lệnh giao dịch đối ứng theo đúng mục đích giao dịch.

– Thỏa thuận thông thường: Bên bán và bên mua sẽ thoả thuận với nhau về khối lượng và mức giá cổ phiếu giao dịch. Kết quả giao dịch này sau đó sẽ được công ty chứng khoán nhập đầy đủ vào hệ thống.

4.2. Thời gian giao dịch

Sàn UpCom chỉ hoạt động từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần; không mở cửa vào Thứ 7, Chủ nhật và những ngày lễ được nghỉ theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

Mỗi ngày, Sàn tổ chức 02 phiên giao dịch áp dụng phương thức khớp lệnh liên tục. Phiên buổi sáng từ 09h00 – 11h30, phiên buổi chiều từ 13h00 – 15h00.

Ngoài ra, đối với phương thức giao dịch thỏa thuận, sàn UpCom không có quy định nào về thời gian giao dịch cũng như số lần đặt lệnh, chỉ cần những thỏa thuận này diễn ra trong thời gian sàn đang hoạt động.

4.3. Nguyên tắc khớp lệnh

Sàn UpCom áp dụng 2 nguyên tắc khớp lệnh là:

– Khớp lệnh ưu tiên về thời gian:Nếu có cùng mức giá, lệnh được đặt trước thì được ưu tiên thực hiện trước.

– Khớp lệnh ưu tiên về giá: Người bán có giá bán thấp nhất sẽ được ưu tiên xếp trước và người mua mua giá cao nhất sẽ được ưu tiên xếp trước.

4.4. Đơn vị giao dịch

Cổ phiếu giao dịch trên sàn UpCom được chia ra thành những lô khác nhau

– Lỗ chẵn: Mỗi lô là 100 cổ phiếu và bội số của 100.

– Lô lẻ: từ 01 – 99 cổ phiếu. 

– Bước giá:Tính theo đơn vị 100 đồng. Tức là giá mua hoặc giá bán cổ phiếu phải chia hết cho 100 đồng. 

4.5. Đơn vị yết giá

Quy định về đơn vị yết giá trên sàn Upcom như sau:

– Đơn vị yết giá cổ phiếu: 100 đồng.

– Đơn vị yết giá trái phiếu hoặc giao dịch cổ phiếu thỏa thuận thì không có quy định đơn vị yết giá.

4.6. Biên độ giao động

Biên độ dao động cổ phiếu trên sàn UpCom đối với cổ phiếu thông thường là 15%. Từ biên độ dao động này có thể tính ra giá trần và giá sàn của bất kỳ cổ phiếu nào đang giao dịch trên sàn UpCom.

4.7. Giá tham chiếu

Giá tham chiếu trên sàn UpCom được tính bằng cách lấy bình quân gia quyền của mức giá cổ phiếu mà công ty giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục trong ngày giao dịch gần nhất trước đó.

4.8. Lệnh giao dịch

Sàn UPCom chỉ sử dụng một loại lệnh là lệnh giới hạn (LO – Limit Order). Lệnh này có hiệu lực từ lúc nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc giao dịch hoặc lệnh bị huỷ.

4.9. Sửa và hủy lệnh trong phiên giao dịch

Các công ty có thể điều chỉnh khối lượng cổ phiếu hoặc mức giá hay huỷ lệnh khi lệnh gốc chưa được thực hiện toàn bộ hoặc một phần.

Như vậy, ta có thể thấy Sàn UPCom được tổ chức và quản lý bởi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nên các hoạt động giao dịch tại sàn luôn đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch. Nhờ vậy, rủi ro trong quá trình giao dịch được hạn chế giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Thông tin của những công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCom được công khai minh bạch, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin này để nắm bắt và phân tích thị trường chính xác, hiệu quả hơn. Giao dịch chứng khoán trên sàn UPCom đơn giản, dễ hiểu và an toàn cho nhà đầu tư.

Trên đây là bài viết của Công ty Luật A&An về điều kiện công ty niêm yết giao dịch trên sàn upcom. Nếu Quý khách hàng có bất kì khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình tham khảo và áp dụng quy định trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Luật sư A&An  Our work. Your success! 

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ