Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2022

THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2022

THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÁ NHÂN MỚI NHẤT NĂM 2022

Căn cứ pháp lý

Luật Chứng khoán 2019;

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung vào các năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;

– Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi, bổ sung vào các năm 2013, 2014, 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành.

Về Thuế, không có một quy định về khái niệm Thuế (nói chung) là gì, tương tự như vậy đối với khái niệm “Thuế thu nhập cá nhân” nói riêng. Cụ thể hơn nữa, là Thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần mới nhất, một loại thuế phát sinh thường xuyên, phổ biến trong nền kinh tế hiện tại, hiện đại.

Tại Việt Nam, xuyên suốt toàn bộ toàn bộ các quy định của pháp luật về Thuế, có thể hiểu rằng: Thuế mà một khoản tiền mà cá nhân/tổ chức phải nộp cho Nhà nước khi có phát sinh một khoản thu nhập theo quy định. Bài viết này, Luật sư A&An xin chia sẻ đến các bạn một số quy định liên quan cách tính thuế TNCN, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Thuế TNCN, v.v từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần như Tiêu đề bài viết đã nêu, mời các bạn đọc theo dõi.

1. Cổ phần là gì

Theo quy định hiện hành tại Luật doanh nghiệp 2020, xét thấy không có định nghĩa cụ thể cổ phần là gì. Tuy nhiên cổ phần được nêu trong phần vốn điều lệ của công ty cổ phần, cụ thể: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”, theo quy định này, có thể hiểu cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ của Công ty.

2. Các loại thuế nào phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần

Trước hết, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Ngoài ra, “Chứng khoán” được định nghĩa: Là tài sản, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; c) Chứng khoán phái sinh; d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Vậy, việc chuyển nhượng cổ phần cũng đồng nghĩa với chuyển nhượng cổ phiếu, và trong nhóm chuyển nhượng chứng khoán nói chung.

Cổ phần là một đặc trưng cơ bản của công ty cổ phần. Cổ phần thực chất là các phần bằng nhau được chia ra từ vốn điều lệ của công ty. Ngoài ra, khi được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán, cổ phần cũng là một loại chứng khoán điển hình. Do đó, có thể hiểu, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân, tổ chức trong công ty cổ phần đều được coi là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Theo quy định hiện hành, chuyển nhượng chứng khoán là một trong các thu nhập chịu thuế TNCN. Trong khi đó, Điều 4, Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ Phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp

3. Cách tính thuế

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần tính trên từng lần phát sinh, khác với tổ chức,thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần được tính trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Về tính thuế chuyển nhượng cổ phần, được quy định tại Điều 16, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Theo đó, thuế chuyển nhượng cổ phần được tính theo công thức sau:

3.1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Thuế thu nhập cá nhân

phải nộp

= Giá chuyển nhượng chứng khoán

từng lần

x Thuế suất 0,1%

Trong đó:

+ Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

3.2. Thuế suất và cách tính thuế

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

4. Hồ sơ khai thuế chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 43 Luật quản lý thuế 2019 quy định, cụ thể:

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

a) Tờ khai thuế;

b) Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khi khai thuế chuyển nhượng cổ phần, cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế theo mẫu 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/NĐ-CP;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

5. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 44, Luật quản lý thuế 2019 quy định cụ thể thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm, tháng, quý và theo từng lần phát sinh. Thuộc trường hợp kê khai thuế theo từng lần phát sinh, các cá nhân nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Vậy, với những nội dung Luật sư A&An đã chia sẻ, hi vọng bài viết có thể cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để tham khảo và áp dụng, tuân thủ đúng quy định khi phát sinh việc chuyển nhượng cổ phần.

Luật sư A&An – ∼ Our work. Your success! ∼

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ