Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

ĐẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐANG BỊ QUY HOẠCH CÓ QUYỀN XÂY DỰNG THÊM KHÔNG?

ĐẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐANG BỊ QUY HOẠCH CÓ QUYỀN XÂY DỰNG THÊM KHÔNG?

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quản lý. Nhà nước quản lý đất đai bằng các quy hoạch, kế hoạch và các chính sách ngắn hạn hoặc dài hạn theo định hướng, mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn.

Thông qua việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc thu hồi đất Nhà nước thay mặt nhân dân quản lý việc sử dụng đất một cách hiệu quả. Tùy vào điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ mà nhà nước ban hành quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

Trong một số trường hợp quy hoạch sử dụng đất có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các quyền lợi của chủ thể hiện đang có quyền sử dụng đất, một trong số đó là quyền được xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vậy khi đất đang bị quy hoạch thì chủ thể sử dụng đất có quyền được xây dựng thêm không? Trong bài viết này, Công ty Luật A&An sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về vấn đề nêu trên. Xin mời các bạn tham khảo.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2018 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành.

1. Trước hết, quy hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ khoản 2, Điều 3 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2018 quy định:

“Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.”

Vậy tùy vào mục tiêu phát triển và nhu cầu sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định mà Nhà nước tiến hành xây dựng các quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

Như vậy, đất của người dân đang bị quy hoạch là phần diện tích đất hiện đang do người dân trực tiếp sử dụng, tuy nhiên sau đó Nhà nước ban hành quy hoạch sử dụng đất mới làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sử dụng đất của họ.

2. Các quyền của người sử dụng đất

Điều 166 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2018 quy định về quyền chung của người sử dụng đất như sau:

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

– Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

– Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

– Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

– Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì rõ ràng người sử dụng đất hoàn toàn có quyền xây dựng các công trình trên phần đất mà mình hiện đang có quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Vậy đất của người dân đang bị quy hoạch có quyền xây dựng thêm không?

Khoản 7, khoản 8, Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung 2018 có quy định như sau:

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.”

Một khu đất đang nằm trong diện quy hoạch tại Đà Nẵng (Minh họa)
Một khu đất đang nằm trong diện quy hoạch tại Đà Nẵng (Minh họa)

Vậy có thể áp dụng quy định này vào các trường hợp người dân có đất nhu cầu xây dựng trên đã được quy hoạch như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp đã ban hành quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn tiếp được tiếp tục thực hiện các quyền của chủ thể sử sụng đất theo quy định của pháp luật. Tức có nghĩa, đối với trường hợp này, người dân hoàn toàn có quyền xây dựng thêm trên đất đang bị quy hoạch.

Thứ hai, trong trường hợp đã ban hành quy hoạch sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã có kế hoạch sử dụng đất thì người hiện đang có quyền sử dụng đất không được quyền xây mới các công trình trên đất bị quy hoạch. Nếu có nhu cầu cải tạo các công trình đã xây dựng từ trước thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Như vậy, trong trường hợp này thì chủ thể sử dụng đất không được quyền xây dựng thêm các công trình trên đất đang bị quy hoạch.

Thứ ba, trong trường hợp kế hoạch sử dụng đất có nội dung là phần đất đó phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên trong vòng 03 năm kể từ khi ban hành kế hoạch sử dụng đất mà không ban hành quyết định thu hồi đất hay quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đât của người dân không bị hạn chế. Do đó, đối với trường hợp này, người dẫn vẫn được quyền xây dựng thêm trên đất đã quy hoạch.

Quy hoạch sử dụng đất là một công cụ hữu hiệu của Nhà nước nhằm đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả, tránh trường hợp đầu tư không đúng mục đích gây lãng phí đất và ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển của đất nước trong từng thời kỳ.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật sư A&An về những quy định về đất đang bị quy hoạch thì chủ thể sử dụng đất có quyền được xây dựng thêm không và các vấn đề liên quan. 

Nếu Quý Khách hàng có bất kì khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình tham khảo và áp dụng quy định trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0911092191 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Luật sư A&An  Our Work. Your Success! 

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ