Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

PHÂN BIỆT NHÀ THẦU CHÍNH VÀ NHÀ THẦU PHỤ

PHÂN BIỆT NHÀ THẦU CHÍNH VÀ NHÀ THẦU PHỤ

Với mục đích tìm kiếm nhà thầu phù hợp, đáp ứng được nhu cầu đặt ra của mỗi dự án thi công thì hoạt động đấu thầu được các nhà đầu tư lựa chọn thực hiện. Nhà thầu chính sẽ là chủ thể trực tiếp giao kết hợp đồng thi công với chủ dự án và có trách nhiệm thực hiện quá trình thi công dự án, tuy nhiên trong quá trình xây dựng đôi khi một nhà thầu chính không thể đảm nhận hết mọi giai đoạn mà thường họ sẽ tìm kiếm các nhà thầu phụ để hỗ trợ mình thực hiện dự án. Vậy pháp luật quy định như thế nào về nhà thầu chính, nhà thầu phụ? Nhà thầu chính và nhà thầu phụ khác nhau như thế nào? Trong bài viết này, Công ty Luật A&An sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về vấn đề này

Căn cứ pháp lý: Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành.

1. Vài nét về hoạt động đấu thầu

Khoản 12, Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Như vậy, đấu thầu là hoạt động tìm kiếm nhà thầu xây dựng, lắp đặt, mua sắm… cho dự án nhất định.

Có thể thấy, đối với các dự án đầu tư lớn thì việc tổ chức đấu thấu để tìm kiếm nhà thầu phù hợp thường được các chủ đầu tư lựa chọn thực hiện. Bằng việc đặt ra những yêu cầu nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho dự án và dựa trên những tiêu chí đó các nhà thầu tiến hành đánh giá xem xét để đưa ra những gói thầu phù hợp, cạnh tranh với nhau một cách công bằng qua đó nhà đầu tư sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn một nhà thầu phù hợp nhất cho dự án.

Đấu thầu như một hoạt động tiền hợp đồng, bởi lẽ thông qua hoạt động này nhà đầu tư và nhà thầu mới bắt đầu tiến hành ký kết hợp đồng dự án đầu tư.

2. Điểm giống nhau giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Thứ nhất, đều là các chủ thể có trách nhiệm thực thi quá trình thi công các dự án. Dựa trên yêu cầu đặt ra của các chủ đầu tư dự án thì nhà thầu chính và nhà thầu phụ có trách nhiệm thực thi theo đúng những cam kết và yêu cầu có trong hợp đồng.

Thứ hai, đều phải ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, thi công dự án đầu tư. Hợp đồng là cơ sở để các nhà thầu tiến hành những nhiệm vụ trong từng giai đoạn để hoàn thành dự án đúng tiến độ thi công.

Thứ ba, chỉ xuất hiện trong hoạt động đấu thầu.

3. Phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Stt Tiêu chí Nhà thầu chính Nhà thầu phụ

1

Khái niệm Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.”

(Khoản 35, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013)

“Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”

(Khoản 36, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013)

2

Chủ thể ký kết hợp đồng

Gồm 2 bên chủ thể: Chủ đầu tư dự án và nhà thầu chính về ký hợp đồng trực tiếp với nhà đầu tư dự án

Gồm 2 bên chủ thể: Nhà thầu chính và nhà thầu phụ về ký hợp đồng với nhà thầu chính

3

Trách nhiệm Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư dự án về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện Chỉ làm các công việc đã được kê khai về việc sử dụng nhà thầu phụ được thể hiện trong hồ sơ dự thầu.

Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ phải thực hiện theo nội dung hồ sơ dự thầu thì không được vượt quá tỷ lệ % (phần trăm) theo giá hợp đồng được nêu tại điều kiện cụ thể của hợp đồng

4

Vị trí đối với chủ đầu tư dự án Là đối tác trực tiếp với chủ đầu tư, quyền và nghĩa vụ được xác lập trên thỏa thuận giữa nhà thầu chính với chủ đầu tư Không có mối liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư, chỉ thực hiện công việc trong quan hệ với nhà thầu chính

5

Nghĩa vụ – Chịu trách nhiệm đối với về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng với chủ đầu tư

– Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư;

– Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu.

– Đảm bảo thực hiện công việc nhà thầu chính giao

– Kê khai tình hình công việc để nhà thầu chính nắm rõ

Trên đây là bài viết của Luật sư A&An về phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ cùng những vấn đề pháp lý có liên quan. Nếu Quý khách hàng có bất kì khó khăn hay vướng mắc trong quá trình áp dụng vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Luật sư A&An  Our Work. Your Success!

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ